Drake Celebrates His Son's Third Birthday & It's Adorable